23 C
Hanoi
Thứ Năm, 2/02/2023

Dạ em muốn đi hút mỡ , em thấy nhiều bạn chia sẻ đi làm đẹp quá quá ,mong ce nà…

Dạ em muốn đi hút mỡ , em thấy nhiều bạn chia sẻ đi làm đẹp quá quá ,mong ce nào làm rồi cho mình ít kinh nghiệm (mong được duyệt ạ)


Bài viết liên quan

10 BÌNH LUẬN

 1. Mình thì luôn lựa chọn Viện Thẩm Mỹ THAI Hospital để làm nè, bsi vừa nhiệt tình vừa có tay nghề cao nên đẹp và nhanh lành lắm luôn

 2. 𝑪𝑨̂̀𝑵 𝑻𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵 𝑮𝑨̂́𝑷 𝑪𝑨́𝑪 𝑴𝑨̂̃𝑼 𝒅𝒐 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒚 𝑩𝑨́𝑪 𝑺𝑰̃ 𝑳𝑨̀𝑴 💯💋

  ✨SEOULLAVA ACADEMY – MẪU DẠY HỌC VIÊN – MẪU LẤY HÌNH ẢNH ĐỂ PR ✨

  ☘️ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑝ℎ𝑖́ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑚𝑖𝑛𝑖 50% ( 𝑏𝑎̉𝑜 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ )

  💯 𝙏𝙞𝙚̂𝙢 𝙛𝙞𝙡𝙡𝙚𝙧 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙘𝙝𝙤̣𝙣 𝙙𝙖́𝙣𝙜 𝙩𝙞𝙚̂𝙢
  💯 𝘽𝙖̉𝙤 𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙠𝙝𝙖́𝙘𝙝
  💯 Đ𝙖̉𝙢 𝙗𝙖̉𝙤 𝙁𝙞𝙡𝙡𝙚𝙧 𝙃𝙖̀𝙣 100% 𝙑𝙞𝙥

  – 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐦𝐨̂𝐢 𝐦𝐚́ 𝐜𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐡𝐚́𝐢 𝐝𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐢 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐜 : 𝟑𝟗𝟗𝐤 / 𝟏𝐜𝐜
  – 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐂𝐚̂́𝐲 𝐜𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐨́𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐬𝐨 : 𝟐𝟗𝟗𝐤 / 𝟏𝐜𝐜 ( 𝟒𝐜𝐜 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝟏𝐜𝐜)
  – 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐫𝐚̃𝐧𝐡 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐢 : 𝟖𝟎𝟎𝐤 / 𝟏𝐜𝐜
  – 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐜𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐨𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐨𝐚́ 𝐝𝐚 : 𝟗𝟗𝐤 / 𝟏 𝐬𝐨̛̣𝐢
  – 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐜𝐚̂́𝐲 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐱𝐨𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̆𝐧 𝐫𝐚̃𝐧𝐡 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐱𝐨𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̆𝐧 𝐭𝐫𝐚́𝐧 : 𝟓𝟎𝟎𝐤 / 𝟏𝟎 𝐬𝐨̛̣𝐢
  – 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐜𝐚̆𝐧𝐠 𝐦𝐮̃𝐢 𝐜𝐡𝐢̉ : 𝟒𝟗𝟗𝐤 / 𝟏 𝐬𝐨̛̣𝐢
  – 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐛𝐨𝐭𝐨𝐱 𝐡𝐚̀𝐦 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝟐.𝟓𝐜𝐜 / 𝟖𝟎𝟎𝐤
  – 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐚𝐧 𝐦𝐨̛̃ 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐭𝐚𝐲 : 𝟐𝐭𝐫 / 𝟓𝐜𝐜
  – 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐥𝐚̀𝐦 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐢 – 𝐛𝐞̣𝐧 – 𝐛𝐢𝐤𝐢𝐧𝐢 : 𝟏𝐭𝐫 – 𝟐𝐭𝐫
  – 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐚̀𝐲 : 𝟒𝐭𝐫
  – 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐡𝐮 𝐠𝐨̣𝐧 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐦𝐮̃𝐢 : 𝟔𝐭𝐫
  – 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐚̣ 𝐠𝐨̀ 𝐦𝐚́ : 𝟒𝟗𝟗𝐤 / 𝟏 𝐬𝐨̛̣𝐢
  – 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐡𝐚̆́𝐭 𝐧𝐨̣𝐧𝐠 𝐜𝐚̆̀𝐦 : 𝟔𝐭𝐫𝟓
  – 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐦𝐨̂̀ 𝐡𝐨̂𝐢 𝐧𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐚𝐲 : 𝟐𝐭𝐫 / 𝟏 𝐥𝐚̂̀𝐧
  – 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐬𝐞̣𝐨 : 𝟏𝐭𝐫 / 𝟏 𝐥𝐨̣
  – 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐜𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐞́𝐨 𝐜𝐨̛ 𝐦𝐚̣̆𝐭

  👉🏻 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎́ 𝑢̛𝑢 đ𝑎̃𝑖 – ℎ𝑜̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑏𝑎𝑜 𝑙𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̂̃𝑢 – 𝑏𝑎𝑜 𝑢𝑦 𝑡𝑖́𝑛 – 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 💎

  ☎️𝑯𝒐𝒕 𝒍𝒊𝒏𝒆 : 0375449405
  💒 Đ𝒊̣𝒂 𝒄𝒉𝒊̉ : 204 𝑷𝒉𝒂𝒏 Đ𝒊̀𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖̀𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 2 𝑸𝒖𝒂̣̂𝒏 𝑷𝒉𝒖́ 𝑵𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏

 3. hút mỡ thì t làm tại bv sao Hàn của anh Nguyễn Chí Bảo, b tìm hiểu thử, đợt t đi làm hút mỡ băp tay tặng kèm hút mỡ nách, thấy nhiều người hút mỡ bụng rồi tạo hình thành bụng nữa

 4. Hoàn thành nhiệm vụ đẻ là e đi hút mỡ luôn. Lm ở Viện Thẩm Mỹ THAI Hospital ấy c. Em lm xong sinh hoạt bình thường. Giờ bụng phẳng lì. Mặc quần áo thích lắm. K tự ti như trc

 5. Em muốn hút mỡ vùng nào e nhỉ và tình trạng hiện tại của e ntn.
  Huta mỡ là thủ thuật tương đối an toàn đem lại hiệu quả cao.
  Tiy nhiên đê cuộc mổ đượcu như mong muốn cần sàng lọc bệnh lý, đánh giá tình trạng lên phương án hút mỡ cụ thể và tay nghề bs nhiều kinh nghiệm e nhé.

 6. Lúc mới làm xong thì hơi đau với mệt, mà mình làm trong bvhh có cái gói giảm đau ấy nên đỡ hẳn. Mình làm cả bụng trên, dưới và eo hết 33tr

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

0Thành viênThích
3,695Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký

Bài viết mới nhất